STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENARENOm de administratie zowel naar inhoud als naar organisatie in goede banen te leiden zijn er op de drie bestuursniveaus ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. (VCRO)

Zo is er een 
Gewestelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar (Gew.SA), 
een Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar (PSA) 
en een Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar (GemSA).

Deze ambtenaren staan in voor de planopmaak (structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen) binnen hun werkingsgebied.

De GewSA behandelt ook de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen die aangevraagd worden door gemeenten of provincies. 
Het zou immers van verregaande decadentie getuigen mochten gemeenten, steden en provinciƫn voor hun eigen bouwprojecten vergunningen kunnen afleveren.

De PSA behandelt de beroepsprocedures van de aanvragen die in eerste aanleg bij de gemeenten werden behandeld.
De GemSA heeft een zeer belangrijke rol in de behandeling van de stedenbouwkundige aanvragen op de gemeente. 
Hij/zij schrijft immers het advies naar het CBS met daarin zowel de legale als de ruimtelijke overwegingen. In quasi de meeste gevallen neemt het CBS het advies van de GemSA over en neemt ze haar beslissing op basis van dit verslag.

De Stedenbouwkundig Inspecteurs (zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau) hebben als taak bouwmisdrijven op te sporen en indien ernstig, voor deze misdrijven een vervolging in te stellen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten