THE FORTH BRIDGE I

Als u in de buurt bent van Edinburgh mag u zeker niet nalaten om de brug over de Forth te bezoeken.
Momenteel zijn er drie bruggen over de Forth maar naar die éne waar ik het over wil hebben kan u niet naast kijken.

Die brug heeft een nare voorgeschiedenis.

De constructie van de Forth-bridge zou gaan beginnen toen op 28 dec 1879 er een telegram toekwam bij Sir Thomas Bouch:

TERRIBLE ACCIDENT ON BRIDGE - ONE OR MORE OF HIGHRIDERSBLOWN DOWM AT A.M. - NOT SURE OF THE SAFETY OF THE LAST DOWN - EDINBR TRAIN WILL ADVISE FURTHER AS SOON AS CAN BE OBTAINED

Sir Thomas die het telegram ontving op zijn buitenverblijf in Moffat werd lijkbeek.

De brug over de TAY, die zopas ingestort was, was zijn product.

Als ingenieur had hij ze bedacht, berekend en als aannemer had hij ze uitgevoerd.

En nu lag een groot deel ervan in de TAY, samen met een trein en om en bij de 75 slachtoffers.

Het bestuur van de Forth Bridge, dat reeds beslist had de werken toe te vertrouwen aan Sir Robert, besliste kort na de ramp van TAY-bridge, in te trekken.

Daar was wel wat reden toe.
In het boek dat ik ter plekke raadpleegde aan de Forth vloeit nogal vlotjes over deze ramp, als was het een ongelukkig toeval.

In werkelijkheid klotsten de smerigheden tegen de plinten op.
Die Sir Robert, die geridderd werd omdat hij de TAY bridge in 19 maanden opgeleverd had, had een aantal onverantwoorde risico's genomen.

Vlak nadat hij de opdracht binnengehaald had, wezen metingen uit dat de rivierbodem niet uit rotsmassieven bestond, zoals hij gehoopt had, maar uit niet zo stabiele klei.

Hierop besliste hij het aantal peilers te verminderen, de overspanningen groter te maken en de massa's staal van de overspanningen te verminderen zodat deze lichter zouden worden en minder op de peilers zouden drukken.

Dat alles om te besparen en tegen de aanbestedingsprijs, de brug te kunnen opleveren.

Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de ramp kwam nog aan het licht dat er gietijzer van bedenkelijke kwaliteit was gebruikt.

Tot een proces is het nooit gekomen want Sir Robert liet zich wegkwijnen op zijn buitenverblijf. In november van het jaar daarop weigerde hij zijn longontsteking te verzorgen waardoor hij vrij vlug aan zijn einde kwam.

In dit drama sleurde hij ook zijn zoon mee. Deze was aangewezen als zijn opvolger in zijn bedrijf maar dat liep slecht af.

Het reeds goedgekeurde ontwerp voor de Forth-bridge was een hangbrug.
Twee ontwerpen lagen voor maar het vertrouwen in de Bouch company was completely lost.

Er werd naar nieuwe ingenieurs met nieuwe ideeën gezocht.

Meer hierover in de volgende bijdrage.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten