WERVEN - RAL-KLEUREN

Het College had er over beslist: ook de Muinkkaai zou fietsstraat worden.
Het baanvak moest dus in het rood.

Iets te rood bleek reeds bij de eerste verfstreken.

SCENARIO 1

Stel, stel dat de ambtenaar de verkeerde RAL-code aan de aannemer had doorgegeven.

Dat zijn zo van die dingen die gebeuren, reageert het kabinet. Tja en wie maakt er nu eens geen fout ?

Daarbij, na een paar dagen, weken, maanden is dat fel rode er af en ziet het er even flets uit als alle andere ooit eens rood uitziende fietsstraten.

Gaan we om die menselijke fout nu moeilijk doen, zeg ? 

Nog een geluk dat het kabinet van openbare werken een beetje soepel kan omgaan met haar eigen fouten.

T'is toch waar zeker ?

SCENARIO 2


Stel, stel dat de aannemer de verkeerde RAL-code had doorgegeven aan zijn leverancier.

Zou het dan kunnen dat hierop een P.V. van ingebrekestelling komt ?
 
Geachte Heer Aannemer,

Uw argument dat het hier om een menselijke fout gaat is geen gegrond verweer ten aanzien van  de ingebrekestelling.
De Algemene Aannemings-voorwaarden stellen heel duidelijk dat de herstelling als volgt dient te geschieden:
- de aangebrachte laag dient volledig verwijderd te worden;
- er dient eerst een nieuwe hechtlaag aangebracht te worden;
- de nieuwe correcte verflaag dient aangebracht te worden.

De uitvoeringstermijn voor deze werkzaamheden bedraagt vijf werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van onderhavig schrijven. 

De kosten voor tijdelijke onbruikbaarheid en bijkomende maatregelen in verband met de gewijzigde verkeerssituatie zijn te uwe laste.

Ook zal u de boete van 10,000 € wegens laattijdigheid aangerekend worden.

Voor het College,

Die aannemers toch, die kunnen toch ook nooit eens iets correct uitvoeren, wel ?Geen opmerkingen:

Een reactie posten