CORONATAKS

Vijf procent Coronataks op vermogens boven de drie miljoen, pleitten de Rode Kameraden van de PVDA op 1 mei. Het is ten slotte hun dagje wel.


Ik had ooit affiches hangen op mijn kamer - tot groot ongenoegen van mijn vader - van Che Guevara en Marx en Lenin, gekocht in het winkeltje van de PVDA. Voor twintig frank ging je daar toen met drie posters naar huis.

Voor die fortuintaks valt wel wat te zeggen maar wat noemen we vermogen ?
Vastgoed ? Dat je gekocht hebt met geld dat je verdiende en daar correct belastingen op betaalde ?
Of dat je erfde en daar ook erfenisbelasting op betaalde ?
Vastgoed waarvan je de inkomsten erop aangeeft en netjes belastingen op betaalt, doch de onkosten die je er aan hebt niet mag aftrekken ?
Vastgoed waarop je jaarlijks reeds onroerende voorheffing betaalt ?
Vastgoed is dus een discussiepunt.

Wat zit er nog in ons fortuin ? Aha,  aandelen en obligaties.

Op de dividenden betaal je reeds roerende voorheffing. Op de meerwaarde ook. En stel, half februari 2020 was uw fortuin in aandelen 3.001.234 € waard. Fantastisch.
Nog geen maand later slechts 2.234.862 €. Met dank aan de toezichthouders die het vertikken om in dergelijke omstandigheden de beurzen te sluiten waardoor miljarden aan waarden verdampen.
Word je daar dan ook op belast omdat je de economie voorziet van geld waarmee de bedrijven kunnen werken en investeren naar eigen goeddunken, in plaats van te lenen bij de banken ? En hebt u die aandelen niet gekocht met centen waarop u reeds netjes belastingen betaalde ?
En dienen veel van die aandelen niet voor het betalen van pensioenen via de pensioenfondsen ?
Aandelen en obligaties zijn dus ook een discussiepunt.

Of je hebt een collectie kunstwerken, zeldzame postzegels, dure wijnen of een old timer of twee. Daar kon je aardig wat centen van maken maar misschien had u die wel gekocht met geld waarop u weerom netjes reeds belastingen had betaald. Big spenders die datzelfde geld uitgeven aan reizen in dure hotels of prijzige minnaressen,  worden dan niet belast. En de waarde van die kunstwerken, oldtimers of zeldzame postzegels zijn maar een schatting. U moet ze eerst nog te koop aanbieden en zien wat u er voor krijgt. Prijzige minnaressen vermeerderen met de jaren doorgaans ook niet in waarde.
Misschien is dit ook een discussiepunt.

Bill Gates en achttien van de rijkste Amerikanen publiceerden verleden jaar een open brief waar ze voorstelden om hun vermogen jaarlijks te laten belasten met 1,5 of 1,8 %. Niet slecht gezien van de miljardairs als volgens Piketty deze vermogens jaarlijks aangroeien met 10 tot 14 %. Vermoedelijk wilden ze de ministers van belastingen een open brief voor zijn.  Laat ze zelf bepalen hoeveel ze willen getaxeerd worden.
Lap, weer een discussiepunt.

Volgens diezelfde Piketty werden topinkomens in de naoorlogse belastingschalen zwaar belast: tot 90 % in de V.S., tot 95% in de U.K., tot 65 % in Frankrijk en in Duitsland. In de periode tussen 1980 en 1990 zijn die tarieven allemaal gezakt tot 50 %, in de V.S. zelfs tot 35 à 40 %.

Als die hoge inkomens veel minder belast worden, groeien natuurlijk de fortuinen.
Misschien is die fortuinbelasting toch nog een discussiepunt.

Of, zou deze crisis niet het momentum zijn om de vennootschapsbelastingen in Europa te harmoniseren. Alle vennootschappen betalen overal in Europa 25 % (het basistarief voor alle burgers in dit land) zonder achterpoortjes, speciale aftrokken of bijzondere rulings. 

Weer een discussiepunt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten