MARTELAAR

Niet ver van waar ik woon ligt een kerkhof waar ik, in de tijd dat vleermuizen in Wuhan nog dagelijks hun oksels wasten, nog nooit een voet gezet had.

Nu wel dus. Aan de ingang werd ik geconfronteerd met deze schuin opgestelde grafzerk.
HIER 
RUST EINDELIJK IN VREDE
ONZE VRIEND
FREDERIK DE PESTEL
OUD HOOFDONDERWIJZER
TE SINT-MARTENS LEERNE EN TE DRONGEN
VEREERD MET DE BURGERLIJKE DECORATIE
GEBOREN TE NEVELE DEN 13 MEI 1824
OVERLEDEN TE GENT DEN 18 MAART 1886

HIJ BLEEF IN 1879 GETROUW 
AAN ZIJNEN EED
WERD VERVOLGD DOOR
DE KATHOLIEKE DWEEPZUCHT
EN STIERF ALS
MARTELAAR
VOOR HET BURGERLIJK ONDERWIJS
DES VOLKS

Ik kende mijnheer De Pestel niet maar WIKI-PEDIA wel.

Frederik was de zoon van een onderwijzer. Na diens overlijden nam hij de school van zijn vader over. Met zelfstudie behaalde hij een onderwijsdiploma. Op het einde van de jaren 1840 werd hij de eerste gemeenteonderwijzer van Sint-Martens-Leerne.
De liberale regering van 1878 onder leiding van Frère-Orban, waarvan alle leden vrijmetselaar waren, richtte in 1878 een departement van Openbaar Onderwijs op en stemde op 10 juli 1879 de tweede organieke wet op het lager onderwijs (Wet-Van Humbeeck). Een van de hoofdbepalingen van deze wet was dat iedere gemeente minstens één officiële school moest onderhouden. De katholieke gemeenschap reageerde op deze antikatholieke wet door talrijke nieuwe vrije scholen op te richten en bijna 200.000 kinderen en 1.340 onderwijzers verlieten de gemeentescholen. 

Zo geschiedde ook in Sint-Martens-Leerne. 

Op 1 september 1879 moest De Pestel vaststellen dat er niet één leerling meer was komen opdagen in de gemeenteschool. Hij vroeg daarop zijn overplaatsing aan en werd door de liberale minister van Openbaar Onderwijs Van Humbeeck aangesteld als hoofdonderwijzer van Drongen.

Na de zware nederlaag van de liberalen bij de nationale verkiezingen in 1884 werd De Pestel door het lokale bestuur overgeplaatst naar de gemeenteschool van Baarle, een gehucht van Drongen. 
Een week later, op 19 november 1884, besliste de gemeenteraad het schooltje van Baarle te sluiten. 

De Pestel werd ter beschikking van het ministerie gesteld en werd op 60-jarige leeftijd op rust gesteld. Hij trok zich terug in Gent, waar hij in armoedige omstandigheden op 18 maart 1886 overleed. 

De liberale vrienden brachten geld bijeen om hem te herdenken met deze grafsteen. 

Hij ligt daar in het gezelschap van Hippoliet Van Peene op de achtergrond, een in Kaprijke geboren toneelschrijver maar voornamelijk bekend als schrijver van het libretto van de Vlaamse Leeuw op muziek van Karel Miry.

Soms voel ik mij een back-bencher van RADIO 1; altijd benieuwd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten