WERFCONTROLE I

Werfbezoeken zijn essentieel bij de uitvoering van een bouwwerk.

De architect heeft bij wet een controle-opdracht.

Hij kijkt na of de bouwwerken volgens de plannen, de beschrijving in het bestek en ook volgens de detailtekeningen wordt uitgevoerd.

Er wordt ook gecontroleerd of de werken volgens de regels van goed vakmanschap worden uitgevoerd.

En ook of de bouwwerken gezet worden conform de bepalingen van de vergunning.

Werfbezoeken zijn ook om een andere reden noodzakelijk: overleggen met de mensen die het moeten uitvoeren hoe we het nu precies gaan doen zodat het concept, het uitzicht en de technische vereisten mooi in plooien vallen. 
Dat zijn heldere momenten op een werf.

Jammer dat vaak op dit aspect door opdrachtgevers afgeknabbeld wordt; lage erelonen maken het moeilijk deze service te blijven leveren.

Hier ligt nochtans de grens tussen kwaliteits- of half werk.

Hoeveel werfbezoeken er nodig zijn hangt af van de situatie waarin de werf zich bevindt.

Wekelijkse werfbezoeken zijn een redelijke kadans.

Zelfs als de architect op sommige vergaderingen officieel een ziektebriefje kan voorleggen dat hij door omstandigheden beter in zijn zetel zou rusten en herstellen, dan nog staat hij er.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten