JOSEP LLUIS SERT II

Op de vorige pagina van JL Sert stelde ik de vraag of iemand mij kon helpen met het cijfermateriaal dat te zien was op de schets van het grondplan dat toevallig ophangt in de woning van wijlen JL Sert.

Ik dacht, dit heeft iets met hogere wiskunde in het onuitputtelijke onderzoeksveld van de gulden snede te maken, maar niet zo.

Het was de aandachtige lezer Phi Gura  die mij er op wees dat het doodgewoon een kostenraming is. (bedankt Phi)

Verdomme dat ik dat zelf niet gezien heb.

En als je goed kijkt; inderdaad.

Josep maakt hier eerst wat oppervlakteberekeningen - in square feet I suppose - en vermenigvuldigt die dan met $ 1,50 /ft² en komt zo op een kostprijs van $ 34.095. (Anno 1957)
Zonder BTW en ereloon, I suppose.

Voorzichtigheidshalve rekent hij ook nog eens aan $ 1,80 / ft². En dan zou het huis hem $ 40.914 kosten.
Maar daar moet hij nog de entrance, the garage and the basement bij rekenen.
Tenminste, als ik dat juist interpreteer.

Ik ben mij beginnen afvragen of dit huis niet als prototype modelwoning moest dienen voor een nieuw soort verkavelingen dat hij wou lanceren.
Want kijkt u eens goed.

Als u het plan bekijkt, ingeplant op het perceel waarop het staat, dan zie je relatief nog veel restgrond.
Maar als je het grondplan spiegelend kopieert en schakelt, dan krijg je plots een prototype dat dat de aandacht van alle stedenbouwkundigen zou moeten trekken.

Ik herhaal hier mijn stelling klaar en duidelijk uit het vorige artikel: alle stedenbouwkundigen moeten verplicht 14 dagen verblijven in deze woning van Sert.
Om ze tot ruimtelijke inzichten te brengen.
Terwijl ze de 10 geboden van de stadsontwikkeling afdreunen.

Desnoods onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten