KORTSLUITING

Bij het aanleggen van elektriciteitskabines kan men niet genoeg veiligheidsmaatregelen nemen.

Voor iedere cabine ligt een verzameling van kabels onder hoogspanning. Als iemand daarin met zijn spade, pikhouweel of boor zou doorzitten dan is een ramp niet te overzien.

Los van de persoon die waarschijnlijk de hoogspanning niet overleeft, zijn er ook de nare neveneffecten:  heel de wijk wiens inhoud van de diepvries definitief verloren is of erger nog, heel de wijk die niet naar de televisie kan kijken.

Om dit te vermijden vraagt Eandis om boven de leidingen een centimeters dikke staalplaat te leggen om dergelijke ongemakken te vermijden.

In casu staat die hoogspanningscabine op privé terrein, maar de aannemer van dienst mag dergelijke werken niet uitvoeren.

Dat wordt door Eandis toevertrouwd aan een gespecialiseerd aannemer die voor hen deze taken vol zware verantwoordelijkheden uitvoert.

Hier zien we hoe zo'n aannemer dat aanpakt.

Met schrootjes van staalplaatjes
en wat leien die hij op de werf gejat heeft.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten