LSE - the making off IV

We hebben een paar belangrijke beslissingen moeten nemen.

Dat kapspant baart ons zorgen, en gehele stabiliteit van het huis zit niet zo lekker in elkaar.

We gaan daar iets aan doen.


Een paar dingen uit de oplossingen die we eerder bedachten kunnen we behouden, maar de krachten moeten we anders gaan verdelen dan we aanvankelijk dachten.

Eddy zal daar bij helpen. Zijn vakkennis en rustige kijk scheppen vertrouwen.

Dit komt allemaal goed.

LSE - the making off III

U moet eens goed naar dat metselwerk kijken.

Rechts van de schouw hebben ze wat bijgemetst.
Eigenlijk hebben onze voorvaderen daar gewoon een verdieping op gezet.

Een beetje er op speculerend dat de oude muren het wel zouden houden.

En hoe die oude muren er uit zagen, dat kunt u zien links en rechts van de schouw. Een zeer lokaal verband noemen we dat.

En als de balken van de timmerman wat te kort waren, dan steek je er gewoon een paar stukjes tussen.

Zo blijven sommige huizen overeind.
Uit gewoonte.

DEN BERG - The Making Off II

De gaanderij krijgt stilaan vorm.

Het begint er op te lijken zoals we dachten dat het er zou inzien.

Maar nog steeds een lange weg te gaan.
AANKONDIGING

Democratie en inspraak, het is niet meer weg te denken in deze tijd.

Als er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt wordt mogen u en ik daar ons gedacht over zeggen.

Maar om te weten dat er zo'n plan opgemaakt wordt, moet dit ook in de kranten aangekondigd worden.

Zoals hier.

Leest u die eerste zin eens ?

Hoe lang moet je in de ambtenarenvat ondergedompeld worden zijn om zoiets te kunnen schrijven?

Vraagje. Met hoe weinig woorden kan je van die twee één zin maken ?

LSE - the making off IIBeeldt u zich in dat u aan uw timmerman voorstelt om die stronken van die berk die in uw tuin toch teveel zon afnam, te willen verwerken.

Geen slecht idee. Natuurlijke materialen rechtstreeks van producent naar verbruiker.

Lekker duurzaam.

Maar wat zou uw timmerman zeggen ?

Ja maar, dat hout is nog niet droog en gaat krimpen.

Wel, zaag het dan een beetje schuin en klem het tussen de balken.

Vandaag kom je daar niet onderuit.

Maar vroeger, daarentegen.

We gaan het nu wel wat beredeneerder doen want zo stevig zat het allemaal nu ook weer niet in elkaar.

ILLEGAAL BOUWEN

Wie een illegale constructie optrekt kan - na gerechtelijke uitspraak - gedwongen worden om deze illegale constructie af te breken. Daar gaat wel een hele procedure aan vooraf.
Eerst moet er een proces verbaal opgemaakt worden.
Dan kan er een regularisatie aangevraagd worden. Lukt dat niet, dan kan men hiertegen in beroep gaan. Tot bij de Raad voor betwistingen als het moet.
Ondertussen wordt een procedure ingeleid voor de correctionele rechtbank. Als de rechter vindt dat de constructie dermate storend is dat ze moet afgebroken worden, moet hij eerst het advies vragen aan de Hoge Raad voor de Handhaving.
Tegen al deze uitspraken staat het de overtreder vrij om hiertegen in beroep te gaan.
Cassatieberoep is dan soms ook niet ver af.
En als de uitspraak finaal dan toch verplicht tot afbraak, dan kan dat nog vrijwillig of onder dwang.

Dat laatste wil zeggen dat het Vlaams Gewest dan wat bulldozers bestelt om het goed te slopen.

Niet zo in Syrië.
Op de foto links ziet u een bebouwde wijk Mezzeh in Damascus waarvan het regime oordeelde dat die illegaal gebouwd was. Met springstoffen en wat bulldozers was de zaak zo opgelost.

DEN BERG - The Making Off I

Een nieuwe structuur in een bestaande hal bedenken.

Het is een huis in een huis huisvesten.

Vooral niet akkelijk als je niet met een kraan kunt werken omdat er nog een dak op ligt.

Maar aannemers vinden daar wel iets op.

Noteer ook de gele Brompton op de voorgrond.
De architect is op werfbezoek.

LSE - the making off I

Tijd voor iets anders.

Ergens in een Vlaamse gemeente, een woning die door haar statigheid het plein ervoor wil voeden.

Van een huisje  hebben de voorouders er een waardig huis van willen maken.

Dat is hun ook aardig gelukt.


Maar onze wooneisen liggen u eenmaal iets hoger.

En van een onhandige zolder willen we ook nog iets bruikbaars maken.

Kijk maar.

DE ABT V

Kerieuzeneuzen heet het.

Geen exclusief vrouwelijke bezigheid maar in de gegeven omstandigheden terecht.

Iedereen sprak er toch met veel lof over. Eindelijk, een plek in Gent waar je zowel snel als rustig kunt tafelen, koffietje drinken, taartje erbij.
Of after hours, long drink en gezellige babbel.
Alles op één en dezelfde plaats.


De Abt

Vorige vrijdag werd De Abt geopend, till the wee wee hours of the night.

Vlak bij Sint-Baafs in Gent.

Lange Kruisstraat nr 4


Vandaag was het avant première, met veel kritische gasten maar ook veel ambience.

Iedereen opgetogen.

De kok en de hulpkok ook. Een kop koffie en een sigaretje op de trapjes van de collega's.

Dit wordt misschien een dagelijks beeld, na half twee in de namiddag.


De Abt IV

Bijna klaar.
Nog wat opkuiswerk en zo.
De huiswijn smaakte heerlijk.
Maar dè verassing bevindt zich in de kelder.

Moet je gaan zien.

Alleen, De Abt start raar.
Eerst is er de officiële opening, op 2 okt.
Een mens denkt dan, OKé , op 3 oktober allen daar naar toe.
Vergeet het. Ze zijn pas open op dinsdag 6 oktober.
Kunt u nog zo lang wachten ?

De Abt.
Lange kruisstraat 4 in Gent, vlakbij Sint Baafs.