ILLEGAAL BOUWEN

Wie een illegale constructie optrekt kan - na gerechtelijke uitspraak - gedwongen worden om deze illegale constructie af te breken. Daar gaat wel een hele procedure aan vooraf.
Eerst moet er een proces verbaal opgemaakt worden.
Dan kan er een regularisatie aangevraagd worden. Lukt dat niet, dan kan men hiertegen in beroep gaan. Tot bij de Raad voor betwistingen als het moet.
Ondertussen wordt een procedure ingeleid voor de correctionele rechtbank. Als de rechter vindt dat de constructie dermate storend is dat ze moet afgebroken worden, moet hij eerst het advies vragen aan de Hoge Raad voor de Handhaving.
Tegen al deze uitspraken staat het de overtreder vrij om hiertegen in beroep te gaan.
Cassatieberoep is dan soms ook niet ver af.
En als de uitspraak finaal dan toch verplicht tot afbraak, dan kan dat nog vrijwillig of onder dwang.

Dat laatste wil zeggen dat het Vlaams Gewest dan wat bulldozers bestelt om het goed te slopen.

Niet zo in Syriƫ.
Op de foto links ziet u een bebouwde wijk Mezzeh in Damascus waarvan het regime oordeelde dat die illegaal gebouwd was. Met springstoffen en wat bulldozers was de zaak zo opgelost.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten