ZOMERBEELDEN - GEVELUITSNIJDINGENHier zijn twee verschillende architecten aan het werk geweest. Ze hebben all twee een andere visie op omgaan met licht. Een normaal mens noemt zoiets ramen; bij ons op de faculteit houden ze het op geveluitsnijdingen.

 Tijdens de zomermaanden leg ik potloden neer om even te rusten en publiceer ik enkel foto's uit mijn geheugenkamer.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten