STEDELIJKE VERDICHTING XXXVIII GEBOUW O WILRIJKHier zit u een gevel met stralende gezichten van jonge mensen die het gaan maken. 

U kent die blije foto’s van de jonge promovendi die na de derde foto uitgelaten hun master-keppel de lucht ingooien. 

De wereld staat hen op te wachten, de opgedane kennis kan beginnen kiemen.

De lui van META-ARCHITECTEN die dit gebouw ontwierpen kozen niet voor deze soms geforceerde uitgelatenheid, maar voor een beeld van een redelijk zelfzekere generatie die, met beide voeten op de grond, de maatschappij instapt met het besef dat het nu aan hen is om deze wereld verder te doen draaien.

De groei van de universiteiten stelt de inrichtende machten met de regelmaat van een tienjarig klok voor nieuwe uitdagingen. 
Grotere auditoria voor grotere studentenaantallen. 

Labo’s en onderzoekscentra die hun plaats niet meer krijgen in de stedelijke kernen wegens te weinig ruimte.

Zo ook in Antwerpen waar de UA moet uitwijken naar de campus Drie Eiken in Wilrijk om die nood te lenigen.

Dit 0–gebouw – het vijftiende van een alfabetische geschikte reeks gebouwen – bevat acht auditoria, twee microscopiezalen, één bioruimte,één praticumzaal en ook ruimte aan een reprografische dienst.
De architecten van META zijn vrolijke rakkers die graag de strikte reglementeringen jennen, al was het maar om de kosten te drukken. 

De hoogste laag bevindt zich op 999 cm boven het maaiveld dat door brandweerwagens kan bereikt worden; de laagste vloer op 399 cm daaronder. 

Een beetje insider weet dat dit de grens bewandelen is tussen laag- en hoogbouw. 

De respectabele Antwerpse Brandweer was not so amused maar koninklijke besluiten zijn nu eenmaal wat ze zijn en alleen de Koning kan hier iets aan veranderen.

De gevels zijn vier keer dezelfde, de auditoria ook en de diagonaal gespiegelde symmetrie laat toe de binnenpatio en de gangen met elkaar te koppelen dat de perspectieven verknikt in elkaar overlopen.

Wat net niet een hakenkruis wordt.

Sober en vernuftig of omgekeerd.

Tot zover onze lof over het gebouw en de ontwerpers.

De fraai ogende betonwanden – naar verluid gegoten door meesterlijke handen van Portugese bouwvakkers – laten geen inbezitname toe voor affiches, aankondigingen, uitnodigingen, opruiende posters laat staat uitingen van protest, onvrede of oproepen tot revolutie.

De inrichtende macht heeft dit lekker onder controle.

GIJ ZULT NIET AANPLAKKEN.

Misschien heeft deze generatie studenten een grotere uitlaatklep via sociale media en trek ik daar een verkeerd waardeoordeel over uit, maar er blijft toch maar weinig tastbaar ontevreden gedachtengoed zichtbaar.

Misschien is er ook niets dat moet aangeklaagd worden in deze wereld.
Weten studenten nog wat een weinig water, een doosje perfax, een plakborstel en een dosis lef aan niet zo gemakkelijk verwijderbare boodschappen of dito ergernissen kan teweegbrengen ?

Die blije gezichten op de gevel moeten een generatie voorstellen, die de voorgehouden spiegels omzetten in vensters op de wereld.

Dit moet het doel zijn van onderwijs en onderricht. 

En ook, leren keuzes te maken tussen dat eigen private wereldje en die grote wereld die ons ook nodig heeft.

Ik wil er graag in geloven.

Ik wil ook nog hopen dat deze jongeren later hun kinderen naar hier brengen om hen te tonen, kijk daar heb je mama, herken je ze ? 
En die daar,  … die had je papa kunnen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten