RIJDEN ER MINDER AUTO'S ?

We rijden, vergeleken met vijftien jaar gelden, een ietsje pietsje minder met de auto als we naar ons werk gaan.
Ook als we terug naar huis keren.

Maar het gaat traag, het lijkt wel een file.

In de periode waarop de statistiek slaat zijn er wel ongeveer 1.000.000 wagens bijgekomen.
Eén miljoen zeg.
En er waren er al meer dan vier en een half.

De salariswagens zitten daar voor een groot deel tussen. Sinds 2010 is dat aantal gaan boomen.

De fietsers daarentegen gaan er op vooruit.
Ook lichtjes maar ze zijn wel wel de beste van de klas.

De cijfers hiernaast zijn slechts een landelijk gemiddelde.

In de steden, waar de aanwezigheid van auto's alsmaar als irritanter ervaren wordt, gaat die evolutie sneller. Fietsers zijn vaak erg prikkelbaar als er een auto in hun omgeving rijdt.

In Gent nam  het woonwerkverkeer op de fiets toe: van 56 % in 2012 naar 63 % in 2018.

Daar is het stadsbestuur van Gent zeer opgetogen over.

Zie je wel dat ons beleid werkt, hoor je tussen de lijnen van de persberichten.

Bovenstaande statistische voorstellingsvormen zijn niet eerlijk.
Pardon, niet eerlijk ?

Het is niet omdat volgens deze statistieken, in het woonwerkverkeer het autogebruik lichtjes zakt, dat er daarom minder kilometers gereden worden.

Procenten zijn geen absolute cijfers. In werkelijkheid is het aantal auto's toegenomen en ook de lengte van de files. Er worden dus wel degelijk meer autokilometers afgelegd en zo geen klein beetje.

Nog een vreugdebericht van ons geliefd stadsbestuur. Op zes jaar tijd nam het autobezit in de gezinnen af. In 2018 hadden 53 % van de gezinnen een auto, in 2012 waren er dat nog 70 %.

Misschien zijn door de gezinsverdunning, er een paar gezinnen bijgekomen. Dan is de soep so wie so dunner.
Misschien is de groep van de bejaarder geworden gezinnen ook gegroeid, van wie geweten is dat die dan so wie so hun auto dumpen. Het zou ook kunnen.
Misschien is het aantal minder gefortuneerde gezinnen toegenomen in onze stad, en is voor die groep een auto gewoon te duur. Dat zou ook kunnen.

En misschien is het aantal parkeerplaatsen afgenomen, is vrij parkeren te duur geworden, zijn er te weinig twintigers die zich de moeite ontzien om nog een rijbewijs te halen, misschien is Cambio de grote succesfactor, misschien zijn al de gezinnen met salarisauto's naar de buitengemeenten verhuisd.

Misschien zijn er zo nog een aantal misschiens die niet op conto van het beleid kunnen geschreven worden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten