SALARISFIETS

De discussie over salariswagens is lang nog niet gedaan. Politici weten niet meer wat ze eerst moeten afschaffen: de wagen of het salaris.
Er zijn er zelfs die beweren dat ze zoiets simpels als kilometerheffing niet uitgelegd krijgen.

Op de foto hiernaast ziet u twee van mijn collega's heel zuinig een voormalig dominikanencelletje delen om hun voorbereidend-, onderzoeks- en nazorgwerk optimaal te verzorgen aan de faculteit architectuur in Gent.

Kijk ook hoe optimaal ze die kleine ruimte gebruiken om hun Bromptons te stallen.

Hebben deze Bromptoniens dure parkeergrond midden in de stad nodig ? Neen.

Vervuilen deze collega's de lucht met die verdomde CO² ? Neen.

Moeten deze fitte fietsers aan de gym ? Neen.

Krijgen ze deze prijzige Bromptons als vorm van onbelast extra salaris ? Neen.

Mogen ze deze fietsen aftrekken van hun belastbaar inkomen ? Neen.

Mogen ze de onderhoudskosten - af en toe eens een lekke band en nieuwe remblokjes - als algemene onkosten aanrekenen ? Neen.

Krijgen ze rond nieuwjaar een regenkledij aangeboden door hun werkgever, bij wijze van empathie ? Neen.

Krijgen ze hiervoor dan helemaal geen vergoeding ? Neen,  die kregen ze wel: 0,15 euro per gereden woonwerkkilometer.  Maar dat is voltooid verleden tijd. (*) (**)


Als ze tweeduizend kilometer per jaar onder deze noemer volfietsen, kregen ze na vijf jaar hun investering terugbetaald.

Aan al die politici die het niet uitgelegd krijgen: voor de prijs van één middenklasse salariswagen kunnen al die autogesalarieerden kunnen twintig keer zoveel fietsers laten rijden.

MAAR HET KAN OOK ANDERS.

Basisprincipe: iedereen gelijk voor de wet.
Alle werknemers investeren zelf in hun vervoermiddel (fiets, e-bike, pedelec, brommer, moto, auto).
Al wie met de benen trapt krijgt hiervoor een vergoeding van 1,00 € per kilometer.
Al wie dat met de brommer, moto of auto doet krijgt 0,30 € per kilometer.
Alle verplaatsingen met het openbaar vervoer van- en naar het werk, of binnen de werkopdracht worden integraal terugbetaald.

Enkel tweede-klasse natuurlijk. De eerste-klasse stellen worden afgeschaft en omgebouwd tot stellen waar u uw fiets vlotjes kan in stallen. Als salariswagens een veel te dure overgesubsidieerde luchtvervuilingsoperatie zijn, waarom dan niet overschakelijken op salarisfietsen ?

Of krijgen politici ook dat niet uitgelegd ?


(*) 0,15 € is de vergoeding voorzien voor ambtenaren en het onderwijspersoneel. Niet voor (onderwijs)personeel aan de universiteiten. Bedrijven mogen meer geven. Tot 0,24 € is de vergoeding zelfs vrijgesteld van belastingen.
(**) Aan de KULeuven is er geen fietsvergoeding. U mag wel een logge stadsfiets gebruiken. Er zijn ook ooit e-bikes beloofd geweest maar de KULeuven-cultuur schurkt dicht aan bij die van de politiek: veel beloven en weinig geven. Van goede plooifiesten à la Brompton hebben ze bij het centraal bestuur in Leuven nog nooit gehoord.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten