BETONSTOP ZAL VEEL, VEEL DUURDER ZIJN DAN DAT HET ZAL OPBRENGEN

Over de betonstop worden cijfers in alle richtingen gestuurd, die de wenkbrauwen doen fronsen in
allerlei vraagtekens.

Over het aantal hectaren dat moet omgezet worden van woongebied naar gras of naar bossen.

Over de grote besparingen die dit zal meebrengen onder vorm van een veronderstelde besparing op onderhoudskosten van infrstructuren.

Over de fictieve besparing die dit zal meebrengen in onze mobiliteit.

Over de verminderde CO2 uitstoot hierdoor.

Over het plezier en het nut van het stimuleren van het openbaar vervoer


Er wordt met geen woord gerept over de miljarden dat dit zal kosten aan het betalen van de waardeverminderingen.

Er wordt met geen woord gerept over de enorme kostenstijging die wonen met zich zal meebrengen door het mechanisme van schaarste, vraag en aanbod.

Er wordt met geen woord gerept dat de overheid over zo goed als geen middelen beschikt om het plan ten uitvoer te brengen.

Er wordt met geen woord gerept over het feit dat, zelfs met de verdubbeling van de het aanbod van openbaar vervoer in de provincies, er nog geen verdubbeling van het gebruik ervan zit aan te komen.

Er wordt met geen woord gerept dat het openbaar vervoer nauwelijks centen heeft om zijn huidig investeringsplan aan te houden. 

Ik heb op mijn boekenplank nog het standaard werk OMTRENT WONEN van Geert Bekaert staan, toen ik student was, gekregen van mijn lief voor mijn verjaardag.

Daar staat reeds becijferd - 42 jaar geleden - wat het ons zou opbrengen als we allemaal dicht bij de stad zouden wonen.
Niets daarvan is uitgekomen.
Echt niets.
Van mijn lief wel.

Sinds ik dat werkstuk gelezen heb weet ik het wel: zwicht u voor romantische planologen en dito filosofen die het allemaal zo mooi en logisch kunnen uitleggen maar geen notie hebben van cijfers en kosten.


De Vlaamse Bouwmeester - de nieuwe Geert Bekaert - spant de klimaatbeweging graag voor zijn betonmolenstop.
Op de instelling waar ik les geef kunnen ze er ook wat van, om dit soort theorieën te verkopen en iedereen een rad voor de ogen te draaien. Studenten worden gebrainwashed met dit soort verhaaltjes.

 Spijtig.

Zwicht u vandaag nog meer  voor romantische planologen, architecten, ingenieurs, de combinatie van die twee en speudo-filosofen die het vandaag nog veel beter kunnen uitleggen.IS ER DAN GEEN OPLOSSING ?

Jawel: de vrije markt gebruiken waar ze wel goed in is.

Ik ga dat uit de doeken op dinsdag 21 mei in PINT OF SCIENCE in AALST


Iedereen welkom.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten