BETONSTOP - STEDELIJKEVERDICHTING - DE TOKYO-NORM

De voltallige planologisch gemeenschap inclusief de Vlaamse Bouwmeester, wil een halt toeroepen aan de ruimtelijke spreiding. Die is milieuvervuilend, is grondverspillen, die is energieverspillend, kortom, dit is alles wat we niet echt willen.

Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) berekende dat het onderhoud van die infrastructuur - onder meer de wegen en de riolering - ons handenvol geld kost aan onderhoud alleen al. Om van de zotte kosten van postbodes en de vuilophaling nog maar te zwijgen.

Het VITO berekende dat de jaarlijkse onderhoudskosten van de infrastructuur bij een gewone betonstop 250 mlj zou besparen, bij een extreme betonstop 380 mlj. Per jaar.

Nou moe, daar ben ik niet van onder de indruk.
Bij het VITO dikken ze dat nog aan met besparing op circulatie opbrengsten en van ecosystemen naar respectievelijk 1.650 mlj tot 2.760 mlj. Het zal niet de eerste keer zijn dat zo'n instituut Vlaanderen aan het rijk rekenen is. Zo'n instituten leven bij de gratie van onze geliefde Vlaamse Gemeenschap en die kun je maar beter lijmen met studies te publiceren die met bijeengeharkte miljarden het beleid van haar opdrachtgever ondersteunt. 

Geconcentreerd wonen heeft veel, heel veel voordelen.

Je kan efficiënt openbaar vervoer organiseren, crèches, groenvoorzieningen, bibliotheken, you name it, allemaal binnen handbereik. Energie kan veel efficiënter opgewekt en verdeeld worden.

Geeft toe,je houdt er ook een pak groene en open ruimte aan over, één derde voor landbouw, één derde voor bossen en één derde voor geleide recreatie.

Vanop woontorens aan de randen moet het uitzicht fantastisch zijn.

Stel dat alle Belgen op een oppervlakte zo groot als het centrum van Tokyo gaan wonen, dan zal de densiteit net iets kleiner zijn. Tokyo centrum telt ruim 13 milj inwoners.

Dus, dat is haalbaar want ik kan getuigen: Tokyo is best een leefbare stad met heel vriendelijke en zeer beleefde mensen.

Dat Tokyo onbetaalbaar is, de woningen hyper klein (tussen de dertig en vijftig vierkante meter), de mensen er geen kinderen meer maken, de bevolking uitsterft, de schuldenlast er nog vele malen hoger is dan onze beruchte overheidsschuld, dat de verzorging er handenvol geld gaat kosten, dat elementaire onderhoudswerken in het gedrang komen, dat mensen er geen leningen kunnen aangaan om een woning of appartementje af te betalen en dan maar een erfpacht voor 99 jaar afsluiten, dat en nog zoveel andere ongunstige neveneffecten, dat allemaal, dat nemen we er met de betonstop dan wel bij.

WE PRATEN ER VERDER OVER OP 21 MEI  IN AALST OP PINT OF SCIENCE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten