DE ONTEIGENING - BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING

Bij onteigening (klik) hoort ook een voorafgaande billijke schadeloosstelling.

Deze schadeloosstelling bestaat uit:
- de vergoeding van de waarde van het goed;
- de kosten die aan de gedwongen uittrede verbonden zijn.

Naast de waarde van het goed kan men ook een vergoeding vragen voor belangrijke onderhouds- of verbouwingswerken die men aan het pand gedaan heeft.

Of ook, de kosten van alle goederen die door bestemming onroerend geworden zijn: gordijnen, maatkasten, spiegels, geïntegreerde kunstwerken e.d.

De kosten aan de gedwongen uittrede kunnen zijn: de kosten voor verhuis, desnoods voor een dubbele verhuis omdat de betrokkene niet onmiddellijk een geschikte, vergelijkbare huisvesting vindt.

In geval van commerciële panden kan dit zijn: verlies van cliënteel, tijdelijke maar ongeschikte huisvesting in afwachting van definitieve herlocatie.

Wat niet vergoed wordt: het verschil tussen de actuele waarde van het pand en de aankoop van een nieuw gelijkwaardig pand.

Ook het niet vinden van een gelijkwaardige (commerciële) locatie kan geen aanleiding geven tot bijkomende schadeloosstelling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten