DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING - LASTEN EN VOORWAARDEN.

Bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning kan de overheid lasten en voorwaarden opleggen.

LASTEN

Een last is bijkomende handeling of zijn bijkomende werken die gevraagd worden, die moeten uitgevoerd worden opdat de vergunning geen bouwmisdrijf zouden zijn.
Een klassieker van opgelegde lasten bij een verkavelingsvergunning zijn de wegeniswerken en alle andere infrastructuren, groenaanleg en publieke voorzieningen.
De aanvrager moet deze werken uitvoeren en gratis overdragen aan de gemeente.

Men kan ook vragen bij het afleveren van een vergunning voor een winkelpand, dat de bovenliggende ruimtes toegankelijk zullen gemaakt worden voor bewoning.
In sommige gemeenten maakt dit zelfs deel uit van de gemeentelijke verordeningen; in andere gevallen wordt deze last opgelegd naar gelang de ruimtelijke context.
De last moet wel in verhouding zijn tot het gevraagde.
Dit wil zeggen dat de last niet excessief hoog mag zijn tot wat de aanvrager wil realiseren en de (financiƫle) haalbaarheid van het geheel niet in het gedrang komt.

VOORWAARDEN

Voorwaarden zijn handelingen of werken (of uitsluitingen van handeling en werken) die men oplegt bij het uitvoeren van de vergunning. Als deze voorwaarden niet gevolgd worden ligt op deze vergunning een overtreding.

Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde delen van een bestaand gebouw dienen behouden te worden en niet mogen gesloopt worden; dat er een aantal parkeerplaatsen moeten bijkomen dan wel geschrapt moeten worden; dat de groenvoorzieningen minimaal een bepaalde hoogte moeten hebben en van inheemse boomsoorten moeten zijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten