STEDELIJKE VERDICHTING - LEON STYNEN IN GENT

De Conduitsteeg is niet bepaald de aantrekkelijkste steeg van Gent en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen.

Wie van de Korte Meer naar de Veldstraat gezogen wordt krijgt zicht op één van de fraaiste modernistische gevels van Gent.

Het gebouw achter die gevel moet niet klagen over gebrek aan belangstelling.
De FNAC is nog steeds één van dè grote publiekstrekkers in de Veldstraat en de vorige gebruiker en bouwheer, C&A was ook al geen lege doos.

Bitter weinig Veldstraat-consumenten hebben belangstelling voor deze gevel.
Voor andere gevels ook niet; belangstelling is er enkel voor de uitstalramen.

Dit gebouw heeft nauwelijks een uitstalraam.

Van de naar schatting iets meer dan duizend architectuurstudenten in Gent vermoed ik  dat er maar enkelen weten dat deze gevel ontworpen werd door de Antwerpse top-architect Leon Stynen in 1965 voor C&A.

C&A was een goede klant van Stynen: 1964 de C&A in Brussel en nadien ook nog aan de Meir in Antwerpen.

Alle gevels zijn quasi identiek van ritmiek en opbouw.

Eigenlijk hebben deze gevels niets te betekenen want het zijn alle gesloten dozen, verkoop platformen zonder enig rechtstreeks daglicht al had Stynen dat zeker anders gewild.

Zijn aangeboren gevoel voor goede gevelverdelingen en evenwichtige verhoudingen komt hier wel goed tot uiting.

Hoe indrukwekkend expressief deze voorgevel ook is - sommigen zeggen ook graag bombastisch - zo
eenvoudig banaal is de achtergevel.

Nochtans, de achtergevel heeft veel meer bekijks dan de voorgevel.

Gelegen langs de Leie - de steeds meer aantrekkelijk consumeerbare Ajuinlei - had wandelader wel wat beter verdient. Zeker als de naam Léon Stynen er aan gekleefd wordt.

Maar misschien lag dit wel in de geest van toen. In 1963 werd dit deel van de Leie overwelfd voor de aanleg van een banale parking en wellicht zal dit meegespeeld hebben in de betrekkelijk banale gevelinvulling.

Sinds de parking - gelukkig - afgebroken werd kijken we daar weer anders tegenaan.

Alhoewel, de Melse ingenieur die de beleveringsbrug naar het pand ontwierp, kan je bezwaarlijk verdenken van een verdiepende ontwikkeling te vertonen in de  subtiele combinatie tussen ingenieurskunst en architectuur.

Ik weet niet of er tussen Stynen en zijn opdrachtgevers een hevige discussie ontstaan is omtrent die achtergevel.

Ik kan mij niet inbeelden, na al wat ik van hem gezien heb, dat Stynen achtergevels ook niet zo belangrijk vond.

Zijn alom geprezen stedenbouwkundige visie wordt wel niet vrolijk van het negeren van stedelijke achterkanten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten