TROMPE L'OEIL - WIJ WILLEN WILLEM WEL

Daar staat hij nog voor een paar dagen, in zijn pashokje.

Gemeentebesturen mogen een paar weken voor de lokale verkiezingen geen officiële plechtige onthullingen meer doen. Een sperperiode die een domper zet op het fier tonen van de realisaties waar ze jaren voor geijverd hebben.

Dus is het nog een paar dagen wachten tot 20 oktober alvorens zijne koninklijke hoogheid onthuld wordt.

De komst van Willem I is een beetje omstreden, daar aan de Reep.
Moeten we in deze maatschappij nog keizers en koningen een standbeeld geven in de publieke ruimte.

En wat brengt dat op ?


Die Willem was voor Gent wel een buitenbeentje.
Hij is dat nog steeds in de harten van een aantal Orangisten.

Willem I was verwoed kanalengraver - waarvoor het
havenbedrijf en haar afgeleiden hem nog steeds dankbaar is - en 'schonk' ons een universiteit, wat in beide gevallen niet zo evident was.

Dat schenken van een universiteit moet u zo zien: de stad Gent zorgde voor de gebouwen - onder andere de herbestemming van een uitstervend jezuïetenklooster - en Den Haag betaalde de proffen en het personeel.

Vandaar dat er in Gent velen die hun geschiedenis kennen mijmeren: was dat nu nog maar zo.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten