TROMPE L'OEIL XXXVI - SCHETSKWETSBAARHEID


De naam Florimond Dullaert zegt u waarschijnlijk niets.  

De man was apotheker. 
Andere durven zeggen dat hij tabakshandelaar was. 

Hij werd aangezocht om tekenles te geven in de jaren 1840 in het Gentse.

Niet zomaar tekenles maar tekenles aan jonge arbeidersknapen van dertien, veertien jaar en ouder. 

Om te beletten dat die op zondagnamiddag, hun enigste vrije tijd, doelloos door de straten zouden zwerven.

Er werd tekenles gegeven op een zolder in het Steendam, in een gebouw van de Sint-Jacobsparochie.

De jongens leerden er Mariabeelden en godsdienstige taferelen na te tekenen.

Gerelateerde afbeelding
JOSEPH DE HEMPTINE
Zo leerden ze iets bij, bleven ze godvruchtig en liepen ze op zondagnamiddag niet het risico om bezoedeld te worden door de rode gedachten van die smer... socialisten.Joseph de Hemptine was een genereuze schenker om dit klasje in eer te houden en zelfs te laten uitbreiden. 

Als industrieel had hij baat bij brave jonkies die wat konden tekenen, lezen en schrijven en vooral deugdzaam waren. 

Oproer in zijn fabrieken was wel het laatste dat hij wou velen. 

De liberalen hadden door het kiesstelsel teveel macht en de socialisten zouden al zeker niet zorgen voor meer welvaart en deugdelijkheid in het jonge België.

De klasjes werden patronaten binnen de Vincentianen. 

Het werd tijd dat er een geloofwaardige gelovige burgerij zou ontstaan die de katholieken aan de macht zou helpen. 

Door het grote succes van de patronaatklassen wordt in 1866 een grote stap gezet naar de oprichting van L' Académie de Saint-Luc opgericht, onder de leiding van broeder Marès.

En omdat broeders 's avonds niet op straat mochten lopen, werd meteen een dagschool opgericht.

Soms is het goed te weten waarvan we komen en waar we heengaan. 

Of waar we verloren gelopen zijn.
Pagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten