STEDELIJKE VERDICHTING LII - NIEUWE WET OP BOUW VAN VOETBALSTADIONS

De Minister van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de Minister van Werk en Economie en de Minister van Justitie, is bezig met een nieuwe wet rond de financiering van voetbalstadia.

Want het rommelt in veel steden rond die financiering. We noemen geen namen, dat zou iets te gemakkelijk zijn, maar kijk, in de toekomst zal het anders gaan.

We mochten - heel vertrouwelijk - eens in de ontwerpteksten piepen. 

De gemeente of stad geeft de grond waarop het stadion komt in erfpacht aan de coöperatieve van bij wijze van voorbeeld  F.C.DE WINNAARS (naam is een beetje fictief).

Jaarlijks betaalt de C.V. een erfpacht aan de stad of gemeente.
Dat kan het lokaal bestuur een paar miljoenen per jaar opleveren in tegenstelling tot vandaag waar ze jaarlijks er geld aan verliezen.

Dat stadion mag enkele gebouwd en beheerd worden door de coöperatieve, waarvan het aandeelhouderschap als volgt verdeeld is:

- dertig procent mag in handen zijn van privé financiers, genre ondernemers die op tijd hun al dan niet vermeende winstgevende activiteit verkocht hebben en nu op een zak geld zitten;

- dertig procent mag in handen zijn van de supporters. Voor een paar duizend euro aan aandelen krijgen ze, zo lang ze aandeelhouder zijn, 25 % vermindering op hun drankverbruik (bij voorbeeld). Een soort devident in natura, onbelast en rap terug verdient. Indirect zijn ze ook een waakhoond over de netheid en het regelmatig onderhoud van hun stadion;

- de overige veertig procent moet in handen zijn van de spelers. Die gasten zijn tussen hun lastige trainingen door toch steeds op zoek naar goede beleggingen. Dat ze eens investeren in hun eigen business.

Gedaan met die schimmige constructies.

Leve het voetbal, zijn supporters, zijn spelers.

Dat zij de touwtjes weer in handen nemen.

Benieuwd hoe lang de kabinetten er nog over zullen doen om dit wetsontwerp door de ministerraad te krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten