GOOD 2 GREAT VI - COMMUNICATIE - HANDTEKENING

Wanneer hebt u voor het eerst uw handtekening gezet ?

In de kleuterklas ?

En bent u dan ook voortdurend uw handtekening een beetje aangepast ?

Pardon, verbeterd ?

Handtekening van Albrecht Durrer, makkelijk na te maken. Zijn tekenwerk niet.
En hebt u ook eens de handtekening van uw vader of uw moeder nagedaan ?

En lijkt jouw handtekening een beetje op die van je vader of je moeder ?

En sinds wanneer is jouw huidige handtekening min of meer definitief geworden ?

Allemaal vragen waar u mij niet op hoeft te antwoorden want het interesseert mij eigenlijk niet.

Waarom niet ?
Omdat de handtekening verdwijnt en vervangen wordt door de elektronische handtekening.
Dat begon met de belastingaangifte, de BTW-aangifte, dan met de bankverrichtingen, de ziekenhuisverrichtingen, om een ticket te bestellen en wie weet, ook nog om een plaats te reserveren op de strooiweide.

De enige keer dat u nog echt een handtekening zal moeten zetten is voor het aanmaken van uw identiteitskaart. En zorg maar dat uw handtekening past in het daartoe aangewezen bakje.

En wie weet wordt ook de persoonlijke chipkaart - uw identiteitskaart dus - ook nog overbodig. Een duim of een irislezer zal volstaan.

Weg handtekening.

Beter ?

Ik weet dat nog zo niet.

Van wie ?
Men heeft dat - weer eens - getest. Een X-aantal proefpersonen moest een wiskundige proef afleggen. Niet te moeilijk, niet te makkelijk.
Het genre waar u gemiddeld 60 à 65 procent juist op raadt, zoals bij de slimste mens.

Maar nu komt het.
Iedereen kreeg de kans om nadien zelf zijn proef op fouten na te kijken en daar dan een eindcijfer  op te plakken.

De helft van de X - X/2 dus - had voorafgaandelijk een met de hand ondertekende verklaring afgelegd waarin ze zich engageerden om hun verbeterwerk eerlijk en correct uit te voeren.

De andere helft van die X - ook X/2 dus - had ook zo'n verklaring afgelegd, middels een elektronisch geconfirmeerde handtekening, via een pincode.

Wat bleek achteraf:
de eerste groep, de handtekeningzetters, hadden zich het meest correct gedragen bij hun zelfverbeterwerk.

De twee groep, de elektronische pinners namen het niet zo nauw met het correct verbeteren.

Bij meer dan 30% van deze groep kwam het eindresultaat altijd gunstiger uit.


Moraal van het verhaal:
de moraliteit neemt af naarmate de afstand tussen het lijfelijke, naarmate the human touch verdwijnt.

Het gaat dis niet om misleiden of vervalsen:
uw en mijn moraliteit vervaagt als ons engagement door een machine geregistreerd wordt.

Ik zou daar dus toch een beetje voorzichtig zijn met het invoeren van e-procedures in uw bedrijf.

En bij de belastingen zijn ze intussen ook gewaarschuwd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten