HAUSSMANN
Velen denken dat Hausmann een stedenbouwkundige of architect was. 
Met wat hij in Parijs gerealiseerd heeft klopt dat wel maar in feite was hij als jurist opgeleid en werd préfet van het département VAR.
AANLEG VAN AVENUE DE L'OPERA


In 1852 komt Napoleon III aan de macht. 
Na de val van zijn grootoom Napoleon Bonaparte in 1815 viel Frankrijk ten prooi aan een zeer wispelturig bewind van koningen die het niet onder de markt hadden met de talrijke revoluties en oproeren die in Frankrijk woedden. 

AANLEG VAN DE OPERA - VERWENPLAATS VOOR DE BURGERIJ

Parijs was een broeihaard van tumulten en opstanden. Het zeer fijnmazige, toen nog middeleeuws centrum met zijn kluwen van kronkelende straatjes was een ideaal terrein om guerrilla's te voeren tegen het koninklijk bewind. 

Het leger en de gendarmes konden nauwelijks optornen tegen de barricades die burgers optrokken in dit zeer fijnmazig stratenpatroon.

The army and the gendarmes hardly conquered the barricades build up by civillians living in the centre of these narrow buroughs.

By the reign of Napoleon III, this guerilla should come to an end. Epropriation laws were instored in a way to clean up this hazy mazy pools of crap. Houses and plots could very easy been expropriated to demolish them and build up a new and mordern city. To move fast, Hausmann in 1953 got plein pouvoir as préfet of the département Seine (Paris).
Met de komst van Napoleon III zou daar verandering in komen. Er werden wetten gestemd die de onteigening van huizen en percelen mogelijk maakte en, om vlug tot resultaten te komen werd de doortastende Haussman in 1853 met plein pouvoir aangesteld als préfet van het département Seine. Zeg maar Parijs. 

BEGIN VAN DE AANLEG PLACE VENDÔME
Onder het mom van het opkuisen van onhygiënische toestanden en de noodzaak van het aanleggen van een nieuw efficiënt waterdistributienet en dito rioleringsstelsel werden hele gebieden onteigend, de onteigende panden werden afgebroken en er werden nieuwe brede boulevards aangelegd. 
De gronden langs deze huizen werden herverkaveld en verkocht aan aannemers en architecten – des promoteurs - die er nieuwe appartementen optrokken tot groot genoegen van de burgerij die zich in deze nieuwe woonvorm best kon terugvinden. 

Het typische Hausmann appartement beantwoordde in veel opzichten aan hun verlangens. 
 
De eerste drie tot vier verdiepingen waren hun domein bij uitstek; de bovenste zolderkamers waren goed voor het logeren van het huispersoneel dat massaal van het platteland naar de hoofdstad trok. 

In London gebeurde net het omgekeerde, daar werd het huispersoneel in de kelders neergepoot. 

PROFIEL VAN DE BOULEVARD SEBASTOPOL
Zo komt het dat grote delen van Parijs een zeer uniform straatbeeld vertonen. 
En oh ja, de grote boulevards waren ideaal om het leger met haar paarden en kanonnen door Parijs te jagen en elke vorm van opstand te onderdrukken. 


Om u een idee te geven wat het betekende om over plein pouvoir te beschikken: tussen het moment dat er beslist werd om de bijna drie kilometer lange Boulevard Sébastopol aan te leggen, het starten van de onteigeningen, de afbraak van de huizen binnen dit gebied, het aanleggen van de riolering en de verkoop van de eerste loten duurde het exact … zes maanden.

Het bewind van Napoleon III duurde tot 1870 toen hij Pruisen uitdaagde doch die oorlog verloor van de Pruisische Keizer Wilhem I en de Elzas moest afstaan.

Haussmann liet Parijs achter met een enorme schuldenberg. Zowat 20.000 gezinnen werden door de vele onteigeningen verjaagd naar de banlieus en ik kan mij niet voorstellen dat daar veel sociale begeleiding aan te pas kwam. 

De vrijgekomen ruimte werd nu ingenomen door 40.000 gezinnen. Men zegt dat 60 % van de gebouwen van Parijs stad op de één of andere manier de stempel van Haussmann dragen.Lots of people think Hausmaan was an urban planner or an architect.
For what he realised in Paris, one might think so but by origin he was a jurist and became préfet of the département VAR.

In 1852 Napoleon III started reigning over France after the fall of the reïnstored kingdom. The king Louis Fhilippe was reînstored by the Vienna Congres after Napoleon I' defeat in Waterloo.
But peoples revolutions never faded away and there was a need for a new and strong governance.

Paris became a tumultuous and revolutionary meltpot. The very mazy mideavel patron of its streetss made it possible for city guerillia warfare against the French kingdom.
The army and the gendarmes hardly won from the barricades build up by civillians living in the centre of these narrow buroughs.

By the reign of Napoleon III, this guerilla should come to an end. Expropriation laws were instored in a way to clean up this hazy mazy pools of crap. Houses and plots could very easy been expropriated in order to demolish them and build up a new and modern city. To move fast, Hausmann in 1853 got plein pouvoir (full power) as préfet of the département Seine (Paris).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten