HOE LANG IS EEN BOUWVERGUNNING GELDIG ,In de stedenbouwwet van 1962 moest je binnen de 2 jaar na het afleveren van de vergunning aan de werken beginnen. Sinds het decreet op de ruimtelijke ordening, die per 1 mei 2000 in voege trad, moet nog steeds binnen de twee jaar na de vergunning de werken aangevat zijn, maar moeten ze binnen de 3 jaar na de aanvang winddicht zijn. 

Voor werken die over een vergunning beschikten en aangevat zijn voor mei 2000 is er geen voltooiingsverplichting, zoals op deze foto te zien is.

Met vergunning bedoelen we de laatste aanleg, bijvoorbeeld een vergunning van de deputatie.
Indien er beroep wordt aangetekend bij de Raad voor Betwistingen Inzake Vergunningen, werkt dit niet opschortend ten aanzien van de vergunning

Dit wil zeggen dat u met de werken kan beginnen tenzij één van de partijen de schorsing van de vergunning gevraagd heeft.

Indien u niet begonnen bent binnen de twee jaren na het toekennen van de vergunning, vervalt de vergunning en mag u met de werken niet beginnen. In dergelijk geval moet u een nieuwe aanvraag indienen, mocht u toch met de werken willen beginnen.

De aangevatte werken moeten een continu karakter hebben. Een put graven en dan de werken gedurende maanden stilleggen wordt niet aanzien als een uitvoering van de werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten