BOUWKOSTEN I // VERKOOPSOPPERVLAKKEN // SALES AREASEnglish version below
Er zijn twee manieren om een verkoopsoppervlakte te berekenen.
Ofwel rekent men de bruto-oppervlakte tussen de scheidingslijnen van het beschouwde privatieve gedeelte. 


 Dit houdt in dat de dragende muren van de eigendom evenals de leidingkokers tot het privatieve gedeelte behoren.


Consumentenregels stellen dat enkel de netto bruikbare binnenruimte aangerekend wordt. 

Dit wil zeggen: tussen de dragende muren met uitsluiting van alle leidingkokers.

De oppervlakken, ingenomen door trappen binnen het privatieve gedeelte wordt slechts één maal gerekend. Vides worden niet gerekend.

Het verschil tussen de netto en bruto oppervlakte varieert tussen de 10 à 15 %.

Gezien van de consumentenzijde, tellen enkel de netto gebruiksoppervlakken bij het voeren van verkoopspubliciteit. 
Concurrentie maakt het correcte verkopers niet makkelijk. 
Omdat het verschil tussen bruto en netto controle vergt, wordt doorgaans enkel de bruto-oppervlakte vermeld.

Terrassen en/of private tuinen worden zijn niet inbegrepen in de private delen. De kostprijs ervan verhoogt weliswaar de prijs van het appartement maar de oppervlakte ervan wordt niet meegeteld in de berekening van de tienduizendsten. 

 

Gemene delen van een collectief gebouw zijn doorgaans duurder dan de gemiddelde bouwkost van het gehele gebouw. 
 
Gemene delen bevatten immers de liften, trappenhuizen en andere technische installaties die – uitgedrukt per m² - een veel hogere kostprijs kennen.

Een gemiddelde verhouding private ruimte versus gemene delen is 85/15. 
 
Een hoger aandeel gemene delen verhoogt de gemiddelde kostprijs van de private gedeelten, niet enkel bij de bouw ervan doch ook op het niveau van het onderhoud. Co-housing projecten geven de eigenaars en bewoners het comfort van meer bruikbare ruimte en diensten, op voorwaarde dat ze bereid zijn tot het betalen van zowel deze infrastructuur en het onderhoud ervan.

 
There are two possible ways of calculating the sales areas.


The gross-method includes the surface enclosed by the property borders of the privative areas. 

This includes all the supporting walls, as well as pipe-conductor areas.


The net-method includes only the usable surface, excluding the outer supporting walls as well as the pipe-conductor areas.


Surfaces of staircases are taken in account just once. Voids are also excluded. 


The difference between gross and net varies from 10 to 15 %.


Consumers are only interested in net surfaces, but real estate agents always mention the overall surface. 
As competition overrules everything, everybody in this branch feels obliged only to mention the gross-surface.


Terraces and/or private parts of gardens are mentioned separately. 
Although they are part of the private areas, are not included in the gross- or net area mentioned. 

It’s just a matter of rising the selling price of the apartment, due to the added value of those extras.


Terraces and/or private gardens likewise are not taken in account while calculating the private owners parts within the global division.


This leads to another aspect of collective buildings. 

There are private and common areas. 

Though private areas belong to the individual owners, these private owners collectively posses the common parts, paid it and have to recover the permanent and overall maintenance of the public parts.
 

Public area is usually more expensive to build. 

This is due to the fact that common areas contain elevators, staircases, installations which are more expensive than the average building price.


The percentage of the overall common area is nearly 15% of the total build area. 

Higher percentages of common areas arises directly the price of the private areas, not only concerning the building cost, but also the maintenance cost.


Collective buildings with a lot of common services – like co-housing projects – make people profit of a large scale of interesting services, as long as they are prepared to pay for the building and maintenance of it.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten